Pic03 Pic02 Pic01 Pic04 Pic05

Välkommen till AB Berjo Material

AB Berjo Material är ett beslags och komponentföretag som i huvudsak vänder sig till tillverkningsindustrin och föreskrivande led. 

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för dörrar, fönster, grindar och portar. Till detta har vi även ett stor antal nischade produktgrupper så som skjutdörrsbeslag, dolda gångjärn, tätningströsklar och kontaktlister för höjd säkerhet. Våra produkter har med tiden blivit mer komplexa och som följd av detta erbjuder vi kunder och föreskrivande led råd och tekniska specifikationer.                                                                                           

Vi strävar efter att möta våra kunders krav på nya lösningar och produkter. Är det någonting som du söker inom vårt produktområde är du välkommen att kontakta oss. Vi har ett brett kontaktnät.                                                                                           

 

 

Berjo Material