Pic03 Pic02 Pic01 Pic04 Pic05

Om oss

I slutet av 40-talet började grundaren Bertil Jogner att sälja olika typer av beslag till den svenska tillverkningsindustrin. Han gav under många år ut en omfattande katalog med beslag och andra industriförnödenheter.

Produkterna har huvudsakligen hämtats från Europa men även viss import från Asien har förekommit. Sedan många år finns även en mekanisk verkstad knuten till AB Berjo Material, där viss egen produktion förekommer. De enskilt största egentillverkade produkterna har varit solur och byggnadsbeslag.

De första 60 åren låg företaget i Borås men sedan 2012 finns vi i Fristad, strax norr om Borås. Vi förfogar idag över en modern kontors och lagerbyggnad. I byggnaden bedrivs även enklare produktion.

AB Berjo Material har förändrats med tiden, vårt sortiment har specialiserats och vi söker aktivt efter nya produkter och marknader. Några av de senaste produkttillskotten är dolda gångjärn och tätningströsklar.